Nebojte se novot

Jakkoliv je Evropa v tomto punktu poněkud zastaralá a konzervativní, začalo se již před několika desetiletími trochu blýskat na lepší časy. Je signifikantní, že to byla právě mateřská země americké kolonie, která přijala nadšeně myšlenku využití mobilních domů . Británii poté následovalo hojně i přes Kanál na dohled vzdálené Holandsko a později v různé míře další země. Přesto se Evropa opět neubránila poněkud zjednodušenému pohledu na tuto problematiku.

Zaostalá Evropa

Evropane, bohužel, stále ještě nedostatečně docenili význam těchto příbytků a stále ještě je hojně využívají jako letní rekreační objekty. Lidí, opravdu a stabilně v nich bydlících, stále ještě není ve srovnání s USA dostatek. Trpí tím mobilita pracovní síly a ekonomická prosperita Evropy, což není příznivé.

Komentáře jsou vypnuty.